COPASI API  4.40.278

timesens → steadystate Relation

File in copasi/timesensIncludes file in copasi/steadystate
CTimeSensTask.cppCSteadyStateTask.h